Home > Cerdd Dant Festival > Llanelli a'r Cylch 2019

Llanelli a'r Cylch 2019


Theatr y Ffwrnes Llanelli

Tachwedd 9fed, 2019


Llywydd y Dydd: Huw Edwards
Llywyddion Anrhydeddus: Garry Nicholas, Iris Thomas
Arweinyddion: Heledd Cynwal, Mari Grug, Garry Owen

Swyddogion y Pwyllgor Gwaith:

Cadeirydd: Catrin Hughes
Is-Gadeirydd: Deris Williams
Trysorydd: Ffion Jones
Ysgrifennydd: Menter Gwendraeth Elli

Rhestr Testunau

Rhestr Testunau Gŵyl Cerdd Dant Llanelli 2019

Cywydd Croeso


Bu unwaith dinc sosbenni
yn symbal drwy’n hardal ni,
drag goch oedd y dre i gyd,
daear ffwrneisi diwyd
yn creu fflamau’r tanau tun
â chân ym mhob gwreichionyn.

Ac yn awr rhyw gân arall
a ddaeth i’r dre yn lle’r llall;
 cychwynnwch a chyrchwch chi -  
‘r holl wlad - i dre Lliedi,
nes i Forlais o fwrlwm
ddihuno cerdd yn y cwm.

Dewch chi, y wlad,
a chewch lais hen delyn Afon Dulais  
eto i’ch hudo wedyn
â’i thonnau fel tannau tyn,  
a’i heddiw’n para’n ddiwyd,
a’r Sosban yn gân i gyd.

Tudur Dylan Jones