Cartref > Y Gymdeithas > Pwy yw Pwy?

Pwy yw Pwy?


Swyddogion

Llywydd - Gavin Ashcroft, Pontypridd

Is-Lywydd - Einir Wyn Jones, Pwllheli

Swyddogion Gweinyddol - John Eifion a Marina Jones, Tyddyn Arthur, Y Waun, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3PN
Ffôn: 01286 872488 / 07985 200677
E-bost: cerdd.dant.cymru@gmail.com

Trefnydd y Gwyliau Cerdd Dant - John Eifion, Tyddyn Arthur, Y Waun, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3PN
Ffôn: 01286 872488 / 07985 200677
E-bost: trefnyddgcd@yahoo.com

Trysorydd - Trebor Lloyd Evans, Nant yr Helyg, Llangwm, Corwen, LL21 0RH

Cyfreithiwr Mygedol - Osian Lloyd Roberts LL.B., Guthrie Jones & Jones, 29 Ffordd Rhuthun, Dinbych, LL16 3EH

Golygydd ‘Allwedd y Tannau’ - Myrddin ap Dafydd, Gwasg Carreg Gwalch, 12 Iard yr Orsaf, Llanrwst

Ymddiriedolwyr - Aelodau Pwyllgor Gwaith y Gymdeithas

Aelodau Anrhydeddus am Oes - Catherine Watkin, Elfyn Pritchard, Dwynwen Jones, Dewi Prys Jones

Llywyddion Anrhydeddus - Beti Puw Richards a Menai Williams

 


Pwyllgor Gwaith

Cadeirydd - Owain Siôn Williams

Is-Gadeirydd - Kim Lloyd Jones

Aelodau (etholir 6 aelod bob blwyddyn am gyfnod o 3 blynedd):

2024 - Dylan Cernyw, Nia Clwyd, Gwenan Gibbard, Einir Wyn Jones, Elain Wyn Thomas, Alwena Roberts

2025 - Trefor Pugh, Eleri Roberts, Menna Thomas, Arfon Williams, Helen Medi Williams, Owain Siôn Williams

2026 - Elin Angharad Davies, Catrin Alwen, Iwan Morgan, Delyth Medi, Llio Penri, Menai Williams

Cyfetholwyd - Gavin Ashcroft, Siân Eirian, Kim Lloyd-Jones

 


Aelodaeth yr Is-Bwyllgorau

Cyllid - Iwan Morgan, Owain Siôn Williams, Einir Wyn Jones, ynghyd â chadeiryddion yr is-bwyllgorau a’r swyddogion

Datblygu - Dyfrig Davies, Gwenan Gibbard, Nia Clwyd, Owain Siôn Williams, Arfon Williams, Dafydd Wyn Jones, Trefnydd yr Ŵyl, Swyddogion Gweinyddol a’r Trysorydd

Telynau - Alwena Roberts, Gwenan Gibbard, Llio Penri, Dylan Cernyw, Steffan Jones (Swyddog Telynau), Dafydd Huw (cyfetholwyd), Meinir Heulyn (cyfetholwyd) a’r Swyddogion Gweinyddol

Cwrs Gosod a Chyfeilio - Alwena Roberts, Menna Thomas, Gwenan Gibbard a Dylan Cernyw

Panel Golygyddol Cerddorol - Menai Williams (Golygydd Cerdd), Gwenan Gibbard, Elin Angharad Davies ac Owain Siôn Williams

Panel Golygyddol Allwedd y Tannau - Myrddin ap Dafydd (Golygydd), Iwan Morga, Menai Williams, Trefnydd yr Ŵyl a’r Swyddogion Gweinyddol

Cynrychiolwyr ar Ymddiriedolaeth Nansi Richards - Alwena Roberts a Llio Penri